Hopp til innhold

Om Sesongkalender og Smak av kysten

Smak av kysten har et generelt prinsipp om bærekraftighet på de artene vi bruker. Det vil si at fisket/oppdrett ikke skal utover fremtidige generasjoners mulighet til å høste av samme sjømaten eller true kystens økosystemer og undervannsmiljø.

Sesongkalenderen handler om å holde fokus på kvalitet, mangfold og utnyttelse av bærekraftig sjømat. Smak av kysten skal bidra til å oppfylle forventningene om de ekte sjømatopplevelsene.

Norge er kjent for å ha sjømat i verdensklasse, og de som besøker Norge forventer seg utsøkt og variert sjømat når de kommer hit. Dessverre blir de ofte møtt av et ensidig tilbud av sjømat – som heller ikke er optimalt tilberedt. Her ønsker Smak av kysten å bidra!

Gjennom kunnskapsutvikling og inspirasjon skal Smak av kysten bidra til større glød og entusiasme på kjøkkenet. Det handler om å lære mer om hvilke råvarer som er tilgjengelig fra havet, når de er best, og hvordan de kan tilberedes på best mulig måte. Dette skjer i samspill med produsenter og grossister, slik at hele verdikjeden får en felles forståelse for markedets behov.

Siden 2006 har Smak av kysten rukket
å bli det største matnettverket i landet, utelukkende basert på sjømat. Sjømat er i tiden. Det er sunt, lokalt, mangfoldig

og utrolig velsmakende med mye artig historie. Nettverket bygger på en felles forståelse om at vi alltid har mer å lære om sjømat.

Kompetanseheving er det bærende element i Smak av kysten. Derfor har vi utarbeidet en håndbok som skal være et nyttig verktøy i hverdagen – for deg som medlem eller støttespiller. Her har du et praktisk oppslagsverk som skal gi deg informasjon om arter, sesonger, fangstmetoder og kvalitetsvurderinger, fortalt på en enkel og oversiktlig måte. Kunnskapen du får i denne boken er kvalitetssikret av noen av de fremste ekspertene på sine fagfelt.

Takket være et fantastisk samarbeid med medlemmer, næringen og støttespillere som fylkeskommuner og Norges Sjømatråd, har vi lykkes med å etablere et nasjonalt nettverk som skaper møteplasser for utvikling av norsk sjømat.

“Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å begeistre med ekte og bærekraftige sjømatopplevelser!”
Foto: Matarena As/Fredrik Ringe

Om Smak av kysten

Smak av kysten ble etablert i 2006 og er i dag Norges største nettverk innen mat. Medlemsbedriftene i nettverket kommer fra hele landet og representerer alle deler av verdikjeden for sjømat – fra restauranter til fiskehandlere, grossister og produsenter.

Kunnskapsutvikling innen sjømat er det bærende element i nettverket, og spisestedene og fiskehandlerne som er medlemmer legger sin stolthet i å tilby deg sesongens aller beste lokale råvarer. Nettopp det gir en helt spesiell opplevelse – vinterfersk kysttorsk, vårsild og brosme, sommerens makrell og høstfest med skalldyr.

Gjennom en målrettet satsing på kunnskapsheving og inspirasjon har det lykkes Smak
av kysten å etablere et høyt kvalitetsnivå hos spisestedene, sette fokus på bruk av norsk sjømat i sesong, utvikle nye tilberedningsmetoder og ikke minst å sikre en større variasjon av råvarer blant medlemsbedriftene. Brosme, lysing, sei, makrell og o-skjell blir nå tilbudt gjestene med stolthet og begeistring – noe som tidligere ofte ikke var tilfelle.

Smak av kysten har som visjon at vi skal begeistre mennesker med ekte og bærekraftige sjømatopplevelser. Vår ambisjon er å være en nasjonal motor for å øke sjømatkonsumet i Norge. Gjennom kurs, møter og arrangementer ønsker vi å formidle kunnskap om sjømat og skape inspirasjon for å ta i bruk alle de flotte råvarene vi har tilgang på fra kysten vår.
Foto: Øystein Grutle Haara

Våre oppgaver

Smak av kysten utvikler og formidler kunnskap om bærekraftig mat
fra havet der kvalitet, mangfold og sesong blir ivaretatt. Kompetansen bygges i hele verdikjeden slik at restaurantene og fiskehandlerne kan begeistre mennesker med ekte sjømatopplevelser. Dette bidrar igjen til økt verdiskapning hos medlemmene og sjømatnæringen for øvrig.

I tett samarbeid med sjømatnæringen ønsker vi å bidra til å løfte konsumet av bærekraftig norsk sjømat. Dette gjør vi gjennom å
styrke fagkunnskapen og ved å være synlig ut mot publikum, både på restauranter, i fiskehandelen og på ulike festivaler og arrangementer. Det er også viktig for oss i Smak av kysten å ta et tydelig samfunnsansvar. Dette gjør vi blant annet gjennom Sjømatspire, et undervisningsprogram for lærere og elever på 9. trinn. Vårt mål er å øke kunnskapen om bærekraftig norsk sjømat, om næringen og inspirere ungdommen til å spise mer sjømat gjennom tilberedning og gode oppskrifter.

Sjømatnæringen vil være en av de viktigste næringene i Norge i fremtiden. Derfor er det viktig å øke interessen blant unge når de skal ta sine utdannings- og karrierevalg.

Smak av kysten skal bidra til å fremme kvalitet og mangfold av norsk sjømat og inspirere til mer bruk. Ved å etablere gode samarbeid i hele verdikjeden for sjømat, er målet å øke verdiskapningen, lønnsomheten og synligheten for bedriftene som er medlem i nettverket.
Foto: Matarena

Hvem er medlemmene i Smak av kysten

Bedriftene som inviteres til å bli med i Smak av kysten er selskaper som har en vilje og evne til å satse på bredde og kvalitet innen norsk sjømat. Medlemmene i nettverket har et ønske om å utvikle seg i takt med markedet, og verdsetter faglig påfyll innen viktige forretningsmessige områder – som produktutvikling, økonomi, salg, marked og synlighet.