Hopp til innhold

Bærekraftig fangst

Smak av kysten har et generelt prinsipp om bærekraftighet på de artene vi bruker; dvs. at fisket/oppdrett ikke skal utover fremtidige generasjoners mulighet til å høste av samme sjømaten eller true kystens økosystemer og undervannsmiljø.

Ulike reguleringer på fiskeriene (H2)

Det fiskes på et mangfold av arter. For å sikre at høstingen av alle disse artene er bærekraftig, må vi ha kunnskap om bestandenes størrelse og hvordan de fornyer seg. Mange bestander griper inn i hverandre, ved at de beiter på samme type byttedyr, på hverandre eller på andre måter konkurrerer.

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Krabben må skifte skall for å vokse. Voksne krabber skifter skall om høsten. Paring foregår rett etter at hunnen har skiftet skall. Hunnene tar vare på spermen i over ett år og befrukter eggene neste høst under gytingen.

Det fiskes på et mangfold av arter. For å sikre at høstingen av alle disse artene er bærekraftig, må vi ha kunnskap om bestandenes størrelse og hvordan de fornyer seg. Mange bestander griper inn i hverandre, ved at de beiter på samme type byttedyr, på hverandre eller på andre måter konkurrerer.

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer id rhoncus enim. Quisque vitae hendrerit nulla. Cras ac scelerisque turpis. Mauris vitae diam ac quam lobortis ultrices quis id orci.
Foto: Kari Nordmann

Det fiskes på et mangfold av arter. For å sikre at høstingen av alle disse artene er bærekraftig, må vi ha kunnskap om bestandenes størrelse og hvordan de fornyer seg. Mange bestander griper inn i hverandre, ved at de beiter på samme type byttedyr, på hverandre eller på andre måter konkurrerer.

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer id rhoncus enim. Quisque vitae hendrerit nulla. Cras ac scelerisque turpis. Mauris vitae diam ac quam lobortis ultrices quis id orci.
Foto: Kari Nordmann

Reguleringstyper (H3)

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

  • Maksimal kvoter det er lov å høste ut. Kvotene fordeles på fiskebåter med ulike størrelser
  • Fangstredskap det er tillatt å bruke i fiskeriet
  • Åpningstider for fiskeriet
  • Minstemål
  • Bifangstbestemmelser
  • Geografiske begrensninger
  • Fredning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer id rhoncus enim. Quisque vitae hendrerit nulla. Cras ac scelerisque turpis. Mauris vitae diam ac quam lobortis ultrices quis id orci.
Foto: Kari Nordmann

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller.