Hopp til innhold

Uer Snabeluer

Sebastes mentella

Uer er en benfiskart i uerfamilien og omfatter flere arter i våre farvann som; vanlig uer, snabeluer, pelagisk snabeluer og lusuer som er for liten til å bli omsatt. Uer har store skjell som dekker kroppen, som regel store utstikkende øyne og er sterkt rødfarget på rygg og sider, men noe lysere på buken. Det er antatt at ueren vokser langsomt, og at den blir kjønnsmoden i høy alder.

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet