Hopp til innhold
Arter fra A til Å Villfisk Sild Nordsjøsild

Sild Nordsjøsild

Clupea harengus

Visste du at en sildestim kan være opptil 500 millioner individer?

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet