Hopp til innhold

Sandflyndre

Limanda limanda

Visste du at navnet sandflyndre kommer av at arten normalt finnes på sandbunn?

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
* * * * * * * * *
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet
  • Gyter.