Hopp til innhold

Rognkjeks

Cyclopterus lumpus

Visste du at det hvert år oppdrettes mange millioner rognkjeks som blir brukt som rensefisk for lus i lakseoppdrett?

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet