Hopp til innhold

Hyse (kolje)

Melanogrammus aeglefinus

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
* * *
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet
  • *

    Gyter