Hopp til innhold

Hestmakrell

Trachurus trachurus

Visste du at navnet har sin opprinnelse i at man trodde andre småfisk kunne ”ri” på ryggen til hestmakrellen over store distanser?

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet
  • Råd om nullfangst.