Hopp til innhold
Arter fra A til Å Skalldyr Europeisk flatøsters

Europeisk flatøsters

Pecten maximus

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet