Hopp til innhold
Arter fra A til Å Villfisk Brisling Kystbrisling

Brisling

Kystbrisling

Sprattus Sprattus

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
* * * * * * *
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet
  • *

    Fredet på grunn av gyting