Hopp til innhold

Blåskjell

Mytilus edulis

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
* *
  • Liten/ingen tilgang
  • Liten tilgang/lav kvalitet
  • Varierende tilgang
  • God tilgang, god kvalitet
  • *

    Gyter. Liten matfylde