Tegnforklaring

Liten eller ingen tilgang
Liten tilgang eller lav kvalitet
Varierende tilgang
God tilgang. God kvalitet
Sesong Informasjon
Strektegning av Kongsnegl Kongsnegl
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Kongsnegl
Kongsnegl er et bløtdyr, og tilhører gruppen forgjellesnegler. Bruk av kongsnegl har lange tradisjoner og...
Strektegning av Blæretang Blæretang
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Blæretang
Blæretang tilhører brunalgene og er en av de vanligste...
Strektegning av Butare Butare
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Butare
Butare er en brunalge som kjennetegnes av sitt lange gulbrune blad med stilken...
Strektegning av Fingertare Fingertare
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Fingertare
Fingertaren er...
Strektegning av Grisetang Grisetang
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Grisetang
Grisetang er en brunalge og den vanligste tangarten langs...
Strektegning av Havsalat Havsalat
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Havsalat
Havsalat er en vanlig grønnalge langs norskekysten. Bladene,...
Strektegning av Knapptang Knapptang
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Knapptang
Knapptang er en brunalge som kjennetegnes av en liten...
Strektegning av Krusflik Krusflik
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Krusflik
Krusflik er en rødalge som kjennetegnes av sin bruskaktige...
Strektegning av Sagtang Sagtang
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Sagtang
Sagtang er en av de vanligste brunalgene i norske farvann....
Strektegning av Sukkertare Sukkertare
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av Sukkertare
<span style="font-family:...
Strektegning av&amp;nbsp;Søl Søl
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Søl
Søl er en vanlig rødalge i norske farvann. Den kjennetegnes av sin rødbrune...
Strektegning av&amp;nbsp;Havfruehår Havfruehår
Tarmgrønske
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Havfruehår
Havfruehår eller tarmgrønske omfatter flere arter av...
Strektegning av&amp;nbsp;Vassild Vassild
Argentina silus
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Vassild
Vassild er en benfiskart i vassildfamilien. Den har lik sølvfarge som silden, men er bredere over ryggen....
Strektegning av&amp;nbsp;Berggylt Berggylt
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Berggylt
Bergylt er den største leppefisken i våre farvann, du ser den ofte ved brygga. Den kan bli opp mot 60 cm, men...
Strektegning av&amp;nbsp;Blåkveite Blåkveite
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Blåkveite
Denne flyndrefisken trives best i på dypt vann og nært bunnen, den er og sjelden i vann varmere enn 4 grader....
Strektegning av&amp;nbsp;Breiflabb Breiflabb
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Breiflabb
Breiflabben er en spesiell fisk som er fullstendig tilpasset et liv på bunnen. Det meste av tiden ligger den...
Strektegning av&amp;nbsp;Brisling Brisling
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Brisling
Brisling er en pelagisk stimfisk i sildefamilien. Den likner på liten sild, men kan skilles fra silda med en...
Strektegning av&amp;nbsp;Brosme Brosme
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Brosme
Brosmen er en torskefisk med langstrakt, kompakt kroppsfasong og karakteristiske finner hvor én lang...
Strektegning av&amp;nbsp;Vågehval Vågehval
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Vågehval
Vågehvalen, som finnes i alle verdenshav, er den minste av bardehvalene i finnhvalgruppen. Som bardehval er...
Strektegning av&amp;nbsp;Hvitting Hvitting
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Hvitting
Hvittingen er en torskefisk og er gjenkjennbar med sitt spisse hode, tydelige overbitt, skarpe tenner, en...
Strektegning av&amp;nbsp;Hyse (Kolje), Hyse (Kolje),
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Hyse (Kolje),
Hysen er en torskefisk og er lett gjenkjennelig på grunn av sitt overbitt, og en tydelig mørk flekk bak...
Strektegning av&amp;nbsp;Isgalt Isgalt
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Isgalt
Isgalt er en dypvannsfisk i skolestfamilien. Den er lett å kjenne igjen med sine store øyne, butte hode og...
Strektegning av&amp;nbsp;Kveite Kveite
Atlantisk villkveite
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Kveite
Kveita finnes på begge sider av Nord-Atlanteren, fra Biscaya og helt nord i Nordishavet. Den har en...
Strektegning av&amp;nbsp;Knurr Knurr
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Knurr
Knurr er en fiskeart som tilhører knurrfamilien. Den er lett å kjenne igjen med sitt pansrede hode og en...
Strektegning av&amp;nbsp;Lange Lange
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Lange
Langen hører også til torskefiskene. Den har, som navnet peker på, en langstrakt kropp. Den har en...
Strektegning av&amp;nbsp;Lodde Lodde
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Lodde
Lodde er en liten pelagisk stimfisk i loddefamilien. Lodde kjennetegnes med en stor munn og langstrakt kropp....
Strektegning av&amp;nbsp;Lomre Lomre
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Lomre
Lomren kalles av og til for bergflyndre. Den er lett gjenkjennelig. Kroppsformen er oval, fargen ofte rødbrun...
Strektegning av&amp;nbsp;Lysing Lysing
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Lysing
Lysingen er torskefisk som er gjenkjennelig på en langstrakt kropp, blank farge, underbitt munn med kraftige...
Strektegning av&amp;nbsp;Lyr Lyr
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Lyr
Lyren er en vanlig torskefisk, lett gjenkjennelig på at den har et tydelig underbitt og buet sidelinje. Lyren...
Strektegning av&amp;nbsp;Makrell Makrell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Makrell
Makrellen er perfekt tilpasset et liv i de frie vannmassene, med muskuløs, strømlinjeformet kropp, smal...
Strektegning av&amp;nbsp;Piggvar Piggvar
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Piggvar
Piggvaren finnes på sand- og grusbunn fra fjæresonen og nedover. Den trekker gjerne opp på grunt vann, og...
Strektegning av&amp;nbsp;Glassvar Glassvar
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Glassvar
Glassvar er en venstrevendt flyndrefisk. Kroppen er avlang og ganske flat, munnen svært stor, og øynene...
Strektegning av&amp;nbsp;Rognkjeks Rognkjeks
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Rognkjeks
Rognkjeks er en benfiskart i rognkjeksfamilien. Den er lett å kjenne igjen med sin karakteristiske runde...
Strektegning av&amp;nbsp;Rødspette Rødspette
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Rødspette
Rødspetten er lett gjenkjennelig på de tydelige, røde flekkene, men det er viktig å merke seg at også skrubbe...
Strektegning av&amp;nbsp;Sandflyndre Sandflyndre
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Sandflyndre
Sandflyndre er en flatfisk i flyndrefamilien. Den kan minne litt om rødspette og skrubbeflyndre, men skiller...
Strektegning av&amp;nbsp;Sei Sei
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Sei
Fersk sei er populær mat langs hele kysten. Seien har mørk rygg og en gradvis fargeovergang til grå sider og...
Strektegning av&amp;nbsp;Sild Sild
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Sild
Silda ble kalt for ”havets sølv”. Dette henspeiler ikke bare på fargen til fisken, men kanskje like mye på...
Strektegning av&amp;nbsp;Skrei Skrei
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Skrei
Nordøstarktisk torsk eller Skrei som den stort sett kalles er den største torskebestanden i verden. De...
Strektegning av&amp;nbsp;Skate (flere arter) Skate (flere arter)
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Skate (flere arter)
Skater eller rokker er en type brusfisker i Rajidae-familien. I Norge finnes det 12-13 ulike arter som alle...
Strektegning av&amp;nbsp;Steinbit - Gråsteinbit Steinbit - Gråsteinbit
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Steinbit - Gråsteinbit
Det finnes tre arter av steinbit i våre farvann gråsteinbit, flekksteinbit og blåsteinbit som ikke er egnet...
Strektegning av&amp;nbsp;Steinbit - Flekksteinbit Steinbit - Flekksteinbit
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Steinbit - Flekksteinbit
Flekksteinbit kjennetegnes på de mørkt gråbrune flekkene på lys bunn. På grunn av fargetegningene kalles den...
Strektegning av&amp;nbsp;Torsk Torsk
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Torsk
Torsken er en tilpasningsdyktig fisk som kan finnes i mange ulike miljøer. Den har alltid vært en viktig...
Strektegning av&amp;nbsp;Uer Uer
snabeluer og vanlig uer
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Uer
Uer er en benfiskart i uerfamilien og omfatter flere arter i våre farvann som; vanlig uer, snabeluer,...
Strektegning av&amp;nbsp;Kveite - oppdrett Kveite - oppdrett
Atlantisk oppdrettskveite
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Kveite - oppdrett
En stor del av den kveiten som omsettes i dag kommer fra oppdrett. Oppdrettskveiten holder en meget høy...
Strektegning av&amp;nbsp;Laks - oppdrett Laks - oppdrett
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Laks - oppdrett
Laks er en dominerende art i norsk havbruk. Den er oppdrettet i merder i sjøen siden 70 tallet, hovedsakelig...
Strektegning av&amp;nbsp;Piggvar - oppdrett Piggvar - oppdrett
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Piggvar - oppdrett
Piggvar er en flyndrefisk som tilhører varfamilien. Den er nesten rund og kan blir 10 - 12 kg. Det er lite...
Strektegning av&amp;nbsp;Regnbueørret Regnbueørret
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Regnbueørret
Ørret er et navn som brukes om flere arter av laksefisk. Ferskvannsørret og sjøørret blir også omtalt som...
Strektegning av&amp;nbsp;Blåskjell Blåskjell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Blåskjell
Blåskjell er det vanligste skjellet langs kysten. Dyrking av blåskjell baserer seg på innsamling av vill...
Strektegning av&amp;nbsp;Grønn kråkebolle Grønn kråkebolle
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Grønn kråkebolle
Det er registrert 16 ulike kråkebollearter i Norge. De to vanligste hos oss er den røde og den grønne, og det...
Strektegning av&amp;nbsp;Flatøsters Flatøsters
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Flatøsters
Det finnes to østersarter på markedene i Europa. Stillehavsøsters er en asiatisk art som gjennom flere hundre...
Strektegning av&amp;nbsp;Hjerteskjell Hjerteskjell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Hjerteskjell
hjerteskjell regnes som uutnyttet ressurs fordi de norske skjellene regnes som spesielt gode fordi de...
Strektegning av&amp;nbsp;Haneskjell Haneskjell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Haneskjell
Haneskjell er den eneste arten som har spilt en viktig rolle i tradisjonelle norske fiskerier i nyere tid....
Strektegning av&amp;nbsp;Hummer Hummer
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Hummer
Hummeren lever på hard bunn i relativt grunne farvann. Den går sjeldent dypere enn 30 – 40 meter, foretrekker...
Strektegning av&amp;nbsp;Kamskjell Kamskjell
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Kamskjell
Stort kamskjell er karakteristisk med ett flatt overskall og buet underskall. Skallene er lyst gulbrune eller...
Strektegning av&amp;nbsp;Kongekrabbe Kongekrabbe
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Kongekrabbe
Kongekrabben er i slekt med vår stedegne trollkrabbe, men blir mye større enn denne. Bortsett fra størrelsen...
Strektegning av&amp;nbsp;Taskekrabbe Taskekrabbe
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Taskekrabbe
Taskekrabben er nok det krepsdyret folk langs kysten er mest vant til å bruke. Den er tallrik mange steder...
Strektegning av&amp;nbsp;Strandkrabbe Strandkrabbe
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Strandkrabbe
Strandkrabben er den vanligste krabben i tidvassona i norske farvann. Strandkrabben er svært...
Strektegning av&amp;nbsp;Strandsnegl Strandsnegl
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Strandsnegl
Strandsneglen ligger ofte tørt (på stein og fjell) og kan overleve i flere dager uten å tørke inn. Den tette...
Strektegning av&amp;nbsp;Reker Reker
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Reker
Rekene finnes langs hele kysten, både i fjordene og ute i havet. Rekefangstene kan inneholde flere arter, men...
Strektegning av&amp;nbsp;Sjøkreps Sjøkreps
Illustrasjon som viser tilgjengelighet av&amp;nbsp;Sjøkreps
Sjøkrepsen har slank kropp, lange klør og lys farge. Den kan ikke forveksles med andre arter. Den blir inntil...